Färöarna – Nordatlantens nya shippingcentrum

50 000 människor, 70 000 får och någon miljon lunnefåglar befolkar de öar i Nordatlanten som tillsammans går under namnet Färöarna. Totalt rör det sig om 18 öar av vilka 17 är bebodda. På Färöarna kretsar det mesta fortfarande kring fiske och fiskodling, men rederiverksamhet har börjat byggas upp inom offshoresektorn. Av de 50 000 invånarna är cirka 2 000 aktiva sjöbefäl och nu […]

Friday, 29 January 2010

Expensive to register your vessel under Swedish flag.

The debate: about flagging vessels are fully underway. The Government will appoint another investigation of the Swedish Maritime competitiveness. Svensk Sjöfarts Tidning can in a separate comparison show that even the ship owners can gain several 100.000 Swedish kroners by choosing to register in one of our neighbour countries.   The Swedish Transport Board has since the […]

Friday, 29 January 2010

Old advertisements

Saturday, 14 January 1984